Kim jest chirurg onkolog?

Nie wyobrażam sobie chirurga zajmującego się leczeniem choroby nowotworowej bez głębokiej znajomości zasad leczenia skojarzonego, podstaw radioterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie, a tego właśnie nauczamy w czasie wieloletniego szkolenia w chirurgii onkologicznej.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

W zasadzie niemal każde postępowanie onkologiczne zaczyna się od interwencji chirurgicznej. Zazwyczaj najpierw pobiera się fragment tkanki nowotworowej niezbędny do prawidłowej diagnostyki mikroskopowej, a w dalszej kolejności, jeśli stopień zaawansowania choroby uzasadnia interwencję chirurgiczną, chirurg onkolog usuwa guz nowotworowy wraz z węzłami chłonnymi i przyległymi tkankami. Spośród ok. 160 tys. Polaków diagnozowanych rocznie na nowotwór, operacji wymaga ok. 80 proc. z nich. Wycięcie guza nowotworowego z przyległymi tkankami to nadal najbardziej skuteczna terapia, która może doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Jednak kluczem do sukcesu jest wczesne wykrycie nowotworu – dlatego tak istotną rolę odgrywa właściwa edukacja społeczna pod kątem badań przesiewowych i objawów wskazujących na podejrzenie nowotworu. Trzeba pamiętać, że chirurdzy onkolodzy uczestniczą w całym procesie leczenia – od diagnostyki, poprzez leczenie chorych na niezaawansowane nowotwory, aż po pomoc pacjentom w ostatnich etapach rozwoju nowotworu. Naszą rolą jest także ścisłe współdziałanie z przedstawicielami innych medycznych specjalności lekarskich – to zresztą czyni nowoczesną onkologię tak skuteczną. Jej skuteczność wynika bowiem z umiejętnego łączenia wiedzy i umiejętności bardzo wielu różnych specjalności medycznych.

. Wiedza chirurga onkologa o procesie chorobowym oraz znajomość zasad leczenia skojarzonego pozwala mu ocenić bezpieczeństwo zastosowania różnych opcji leczenia operacyjnego – od oszczędzającego do radykalnego. Chirurdzy onkolodzy potrafią doskonale zarządzać – w zgranym zespole wielospecjalistycznym obejmującym onkologów klinicznych, radioterapeutów, patomorfologów, radiologów i wielu innych specjalistów – kompleksowym leczeniem onkologicznym pacjenta. Często to właśnie chirurg onkolog jest pierwszą osobą, która zleca pacjentowi badania diagnostyczne oraz nakreśla strategię i wskazuje ścieżkę terapeutyczną. W toku leczenia ściśle współpracuje z „onkologami niezabiegowymi” – ta współpraca skutkuje poprawą ogólnej efektywności leczenia. Ta wielodyscyplinarność jest dziś kluczowym elementem opieki nad pacjentami onkologicznym. Dzięki postępowi w medycynie, choroby onkologiczne są dziś chorobami przewlekłymi – nawet z bardzo zaawansowaną chorobą pacjenci mogą żyć wiele lat – to wielki sukces onkologii klinicznej, radioterapii i także chirurgii onkologicznej. Współpraca lekarza prowadzącego z lekarzami innych specjalizacji jest ogromną wartością dla chorego onkologicznie, dlatego Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi i medycznymi – między innymi z Polskim Towarzystwem Onkologicznym. W trosce o dobro pacjentów staramy się tworzyć odpowiednie zalecenia, które mają usystematyzować naszą współpracę oraz tworzyć ramy efektywnej opieki nad chorymi. To ogromne wyzwanie, ale także nasza powinność, którą z zaangażowaniem i poświęceniem spełniamy.

Wiedza, umiejętności lekarza oraz dostęp do nowoczesnych technik leczenia są dla pacjenta kluczowe. Im większe doświadczenie chirurga onkologa, tym lepsze efekty leczenia, mniej powikłań, czy powtórnych operacji. Dlatego jako Towarzystwo reprezentujące polskich chirurgów onkologów wspieramy tworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która zakłada koncentrację wysoko specjalistycznych umiejętności, takich jak chirurgia onkologiczna, w ośrodkach o najwyższej referencyjności, czyli takich które mają specjalistów o największym doświadczeniu, które mają potwierdzoną skuteczność w leczeniu pacjentów i dysponują niezbędnych zapleczem technologicznym.  Zgadzamy się także z ideą, która przyświecała Ministerstwu Zdrowia oraz twórcom pilotażu sieci onkologicznej, która zakłada realizację ustalonego w wysokospecjalistycznym ośrodku referencyjnym planu leczenia w szpitalach bliższych pacjentowi, czyli wojewódzkich i powiatowych. Biorąc pod uwagę fakt, że leczenie systemowe jest długotrwałe, wymaga od pacjenta regularnych wizyt w szpitalu, takie rozwiązanie ma głęboki sens, gdyż znacząco wpływa na jakość życia chorego oraz utrzymanie pacjenta w terapii. Ważne jest bowiem, aby pacjenci, którym można pomóc nie rezygnowali z leczenia ratującego życie ze względu na koszty lub czas dojazdu na leczenie.

Chirurgia onkologiczna to integralna część całego systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii, a chirurdzy onkologiczni są i pozostaną partnerami dla innych specjalistów w ramach postępowania wielospecjalistycznego.